ir. Jacques de Hooge

Leermeester technische informatica

Introductie

Na een universitaire opleiding Elektrotechniek en Informatietheorie in Delft ben ik sinds 1987 zelfstandig werkzaam in de technische automatisering via mijn eigen bedrijf.

Mijn eerste grote project was de automatisering van enkele tientallen containerkranen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daarna volgde een diversiteit van andere projecten, zoals het vervaardigen van ontwerpsoftware voor treinaandrijvingen, software voor de olie en gas industrie en, meer recent, software voor medische research met daaraan gekoppeld een aantal wetenschappelijke publicaties. Een compleet overzicht vindt je in mijn CV.

Daarnaast ben ik de initiator van een aantal open source projecten, waarvan de Transcrypt compiler op dit moment het meest in de belangstelling staat. Naast mijn werk in de praktijk heb ik altijd zo'n 20% van mijn tijd les gegeven. Meestal waren dat cursussen bij bedrijven. De laatste jaren geef ik ook les op de Hogeschool Rotterdam, o.a. C++, Python, Robotica, Real Time Analyse, Real Time Embedded Systems, Beeldverwerking, Kunstmatige Intelligentie, Lineaire Algebra, Theoretische Informatica en Mathematische Logica.

Tijdens de projecten waar ik aan meewerkte, vaak als spil van het ontwerpteam, heb ik heel veel geleerd. De meeste leerboeken en cursussen houden op waar de werkelijke problemen beginnen. Software maken gaat over het beheersen van complexiteit, het opzetten van een flexibele architectuur en het maken van praktische ontwerpkeuzen.

Daarnaast gaat het over het omgaan met opdrachtgevers. Of je nu ergens in dienst bent of zelfstandig werkt, het is essentieel deze van af het begin volledig bij een project te betrekken en anderzijds ook niet te gemakkelijk mee te gaan met eisen die het succes van dat project nodeloos in gevaar kunnen brengen. Respect voor de opdrachtgever en een eigen, op ervaring en technisch inzicht gebaseerde visie gaan daar bij hand in hand.

Naast de grote lijn gaat het bij software maken ook om de details. Techniek is 'unforgiving': iets werkt wel of het werkt niet, daar helpen geen vage praatjes tegen. Graag stel ik mijn ervaring met hoe je verder komt in de nuchtere wereld van de technische automatisering in dienst van jouw opleiding.

Wat ik van jou vraag is inzet en een open, onderzoekende houding en de bereidheid inzicht te krijgen in alle activiteiten die met de ontwikkeling van technische software samenhangen. Daarbij kan het snappen van de technisch details van stukje source code net zo belangrijk zijn als inzicht op architectuurniveau.

Fundamental classes

Masterclasses

Een aantal praktische zaken

Als je met mij een leerovereenkomst aan gaat, gaan we elkaar regelmatig zien. De vorm waarin is open. De meeste dingen gebeuren met een kleine groep, nooit meer dan 10 mensen. Je wordt werkt op je individuele niveau en krijgt individuele begeleiding.

De locatie hangt van de groepsgrootte af. Indien de situatie zich daarvoor leent, kan een deel van de begeleiding ook on-line plaats vinden, bijvoorbeeld als je ver weg woont of je beschikbaarheid beperkt is omdat je werkt.

Je leerovereenkomst sluit je rechtstreeks met mij, ook als je werkgever je opleiding vervolgens weer aan jou vergoed. Op die manier is de opleiding voor iedereen toegankelijk, ook als je op dit moment geen werk hebt.

Voor je met de opleiding begint, hebben we een startgesprek van een half uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afhankelijk van het verloop van dit startgesprek, hebben we allebei de vrijheid al dan niet met elkaar in zee te gaan. Mijn oordeel hierover baseer ik op jouw voorkennis en ervaring, maar ook op je bereidheid iets nieuws te leren. Hoe je tot jouw oordeel komt staat je volledig vrij. Waarschijnlijk wil je in ieder geval weten of je ik je iets te bieden heb waar je echt verder mee komt. Voel je daarom vrij om door te vragen. Tenslotte ga je hier tijd en geld in steken.

Als je een vak met succes hebt afgerond krijg je een certificaat voor dat vak en kun je een beroep op mij doen bij eventuele sollicitaties, om je toekomstige werkgever te overtuigen van je vaardigheden. Ik blijf graag bij jou en je loopbaan betrokken.

Contactgegevens

Ik kan me voorstellen dat het bovenstaande allerlei vragen oproept. Als je meer wilt weten ben je hartelijk welkom om me mailen of te bellen.

Email: jacques.de.hooge@mastermove.info
Telefoon: 010 - 418 33 98
Adres: Burgemeester le Fèvre de Montignylaan 206, 3055 NH Rotterdam.