C++ Fundamentals

Fundamental class verzorgd door: ir. Jacques de Hooge

Voor wie is deze fundamental class bestemd

Je hebt enige ervaring met programmeren voor je beroep of gewoon voor je plezier. Ook heb je belangstelling voor technische, reken- of simulatie/game toepassingen. Je weet dat C++ hiervoor vrijwel onbegrensde mogelijkheden biedt, maar je weet ook dat het geen gemakkelijke programmeertaal is. Je bent van plan je deze taal grondig eigen te maken. Naast het volgen van lessen ben je bereid hier ook buiten lestijd de nodige energie en tijd in te steken. Je gaat niet voor het minimum, maar wilt hier werkelijk goed in worden.

Wat leer je

Na afloop van de fundamental class beheers je op professioneel niveau gebruik van de volgende taalfaciliteiten:

Een aantal praktische zaken

Als je met mij een leerovereenkomst aan gaat, gaan we elkaar regelmatig zien. De vorm waarin is open. De meeste dingen gebeuren met een kleine groep, nooit meer dan 10 mensen. Je werkt op je individuele niveau en krijgt individuele begeleiding. De kosten per les van 2 uur bedragen €40,-. Je ontvangt een factuur die je eventueel aan je werkgever kunt overleggen.

De locatie hangt van de groepsgrootte af. Indien de situatie zich daarvoor leent, kan een deel van de begeleiding ook on-line plaats vinden, bijvoorbeeld als je ver weg woont of je beschikbaarheid beperkt is omdat je werkt.

Je leerovereenkomst sluit je rechtstreeks met mij, ook als je werkgever je opleiding vervolgens weer aan jou vergoed. Op die manier is de opleiding voor iedereen toegankelijk, ook als je op dit moment geen werk hebt.

Voor je met de opleiding begint, hebben we een startgesprek van een half uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afhankelijk van het verloop van dit startgesprek, hebben we allebei de vrijheid al dan niet met elkaar in zee te gaan. Mijn oordeel hierover baseer ik op jouw voorkennis en ervaring, maar ook op je bereidheid iets nieuws te leren. Hoe je tot jouw oordeel komt staat je volledig vrij. Waarschijnlijk wil je in ieder geval weten of je ik je iets te bieden heb waar je echt verder mee komt. Voel je daarom vrij om door te vragen. Tenslotte ga je hier tijd en geld in steken.

Als je een vak met succes hebt afgerond krijg je een certificaat voor dat vak en kun je een beroep op mij doen bij eventuele sollicitaties, om je toekomstige werkgever te overtuigen van je vaardigheden. Ik blijf graag bij jou en je loopbaan betrokken.

Tot slot

Tientallen jaren geleden heb ik, na een bezoek aan een compilerfabrikant in de VS, C++ in Nederland geïntroduceerd en ben daarna jaren voorzitter van de examencommissie C++ van de stichting EXIN geweest. In die beginperiode heb ik bijna alle docenten van andere opleidingsinstituten opgeleid. Daarnaast gebruik ik C++ vrijwel dagelijks voor technische toepassingen uiteenlopend van real time besturingen tot medische beeldverwerking.

Uiteindelijk heb ik gezien hoe C++ een vast onderdeel ging uitmaken van vrijwel elke technology stack. C++ is zeker geen gemakkelijke taal, en de behoefte van de markt aan goede C++ ontwikkelaars is groot. Met de nieuwste uitbreidingen is kennis van C++ dan ook een solide investering in je werkzame toekomst.