MasterMove, de andere ICT opleiding

Voor informatie: info@mastermove.info

MasterMove stelt zich ten doel talentvolle mensen op te leiden tot uitblinkers in de ontwikkeling van software voor industrie, wetenschap en techniek.

Daarbij maken we gebruik van kleinschalige kennisoverdracht door leermeesters, ervaren experts in hun vak. De lessen worden naar keuze in het nederlands of in het engels gegeven.

We stellen slechts één voorwaarde aan jou als student: de oprechte wil om te leren.

De opleiding kent twee trappen: fundamental class en master class.

Fundamental classes zijn bedoeld voor mensen die zich de basis van een bepaald vak nog niet volledig hebben eigengemaakt.

In een fundamental class werk je op jouw individuele niveau. Hoeveel lessen je nodig hebt hangt van je voorkennis af. In een fundamental class hoef je je nooit te vervelen, maar ook niet hijgend achter de wagen aan te rennen. Jij groeit in jouw tempo met de individuele begeleiding van een expert.

Wat ook anders is dan bij de meeste opleidingen, is dat je vanaf het begin les krijgt van ervaren vakmensen. Ook dit is weer heel logisch. Wie wil er nu eerst iets fout aanleren en daarna goed? Een goed begin is het halve werk.

Een paar praktijksituaties waarbij het volgen van een fundamental class je kan helpen:

1. Je hebt belangstelling voor technische informatica, maar niet de juiste diploma's. Een fundamental class, eventueel gevolgd door een master class gecombineerd met werk, is een grondige manier om je die kennis per vak eigen te maken. Je bepaalt zelf welke vakken je interessant vindt. De in veel opleidingen aanwezige ballast ontbreekt geheel.

2. Je volgt een universitaire of HBO studie waarbij kennis van wiskunde of programmeren wordt verondersteld die je in onvoldoende mate hebt. Je wilt je die kennis graag eigen maken en hebt ook werkelijk belangstelling voor deze vakken. Een fundamental class is in dat geval een efficiënte manier om je doel te bereiken en je studiesucces veilig te stellen.

Master classes zijn bedoeld voor mensen die een bepaald vak goed genoeg beheersen om zich te realiseren dat ze nog veel te leren hebben.

Master classes zijn uitdagend en vergen zowel inzet als aanleg. Elke master class begint met een individueel gesprek, waarin jij en je leermeester vast stellen of je met elkaar wilt werken.

Voorbeelden van situaties waarin het volgen van een master class je verder helpt:

1. Je werkt al jaren in een bepaald vakgebied en je leert er elke dag wat bij, maar je wilt bovengemiddeld goed worden in wat je doet. In principe ben je in staat dit zelfstandig voor elkaar te krijgen, maar je realiseert je dat je dit proces kunt versnellen en verdiepen door te profiteren van de ervaring van een expert. Een masterclass kan zorgen dat je in korte tijd een sprong maakt.

2. Je hebt een universitaire of HBO opleiding in vakgebied waarbij het gebruik van de computer als hulpmiddel een grote rol speelt, maar programmeervakken bijzaak waren. Je bent er echter achter gekomen dat juist het maken van professionele software op je vakgebied enorme kansen bied. Dus wil jij je op dat terrein specialiseren.

Je leermeester: Belangrijk tijdens en na je opleiding.

Bij MasterMove draait het persoonlijk contact met experts in combinatie met actieve zelfstudie en oefening. Dat is de enige garantie dat je echt iets leert. Na tientallen jaren onderwijsvernieuwing concluderen wij dat formele controlesystemen geen garantie zijn voor het afleveren van goede vakmensen.

Als je een vak gaat leren bij een bepaalde leermeester, is er altijd een startgesprek. Daarin wordt je ingangsniveau vastgesteld en een lesplan gemaakt. Daarnaast is het een mogelijkheid om persoonlijk vast te stellen of je vertrouwen in deze leermeester hebt. Alleen als dit het geval is, begin je met de opleiding.

MasterMove werkt met certificaten per vak, op persoonlijk gezag van je leermeester. Een leermeester zal zijn naam alleen aan jouw certificaat verbinden als je naar zijn persoonlijk oordeel die naam eer aan doet.

Een leermeester zal, indien je gaat solliciteren, bereid zijn z'n eigen gewicht in de schaal te leggen om jouw toekomstige werkgever telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen van je kwaliteiten.

Is MasterMove iets voor jou?

Reguliere, overheids-geaccrediteerde opleidingen, met hun vaak voor jaren vastliggende lesprogramma's, vormen de massaal gevolgde hoofdroute naar reguliere, overheids-erkend diploma's. Door aan een dergelijke opleiding deel te nemen, leg je een veilige, verstandige basis voor je toekomst.

Wij betwijfelen echter of je zo excellentie kweekt. Volgens ons is een opleiding geen fabriek waarvan je de output in een spreadsheet kunt weergeven, maar een werkplaats, waarin individuele talenten tot bloei komen door de inzet van bevlogen meesters in hun vak, en de kwaliteit van de boom meer duidelijk wordt door de smaak van de vruchten dan door hun gewicht.

MasterMove is dus een aanvulling op het bestaande opleidings-spectrum, en biedt je de mogelijkheid op bepaalde punten uit te blinken. Als je daar de waarde van inziet, is MasterMove voor jou.

Fundamental classes

Masterclasses

Leermeesters

MasterMove, voluit MasterMoveGild, is geen bedrijf met winstoogmerk of stichting, maar een vrijwillig samenwerkingsverband van ervaren vakmensen uit de ICT wereld, verbonden door één doel: de overdracht van diepgaand inzicht en ruime, diverse ervaring. Wij vinden overdracht van technische kennis in Nederland van essentieel belang voor de economie op lange termijn. Leermeesters (M/V) die aan MasterMove willen deelnemen, worden uitsluitend toegelaten na positieve uitslag van een peer review door bij MasterMove aangesloten vakgenoten. Daarbij komen zowel theoretische kennis als practische productie aan de orde. De kwaliteit van het gebodene wordt gegarandeerd door collegiale intervisie, individuele beroepseer en de gedeelde wens, onze goede naam hoog te houden. Daar spreken wij elkaar op aan. Indien je een vak bij een bij MasterMove aangesloten leermeester wilt volgen, ga je rechtstreeks met hem een leerovereenkomst voor dat vak aan, zonder enige overhead. Zijn handtekening komt op je certificaat en hij is en blijft je aanspreekpunt voor dat vak. We houden het graag simpel en concentreren ons op waar het om draait: overdracht van ervaringskennis door experts.